HANDELSBETINGELSER FRA VINDUSPESIALISTEN AS

Følgende salg og leveringsbetingelser gjelder for kjøp hos Vinduspesialistens AS.

Betingelsene oppdateres jevnlig.

Vinduspesialisten.no eies og drives av handels- og produksjonsbedriften:

Vinduspesialisten AS

Vågsgaten 12

5160, Laksevåg

Organisasjonsnummer: 998 420 377

Bankgiro: 6075.05.68583

E-mail: post@vinduspesialisten.no

Tilbudet-/ordrebekreftelsen for vinduer og dører gjelder i 14 dager fra tilbudsdatoen, med mindre annet er spesifisert i e-post.


1) Bestilling

Du legger de varene du ønsker å bestille i handlekurven ved å trykke på “kjøp” ut for varen. Når du trykker på “Se handlekurv” kan du alltid se hvilke varer du har lagt i handlekurven og prisen på varen.

Når du er ferdig med å handle og har akseptert salg og leveringsbetingelsene, fortsetter du til betaling. Husk bestillingen er bindende. Du kan avlyse handelen helt fram til du har gjennomført betalingen.


2) Betaling

Betaling i NOK. Du kan betale med bankgiro på forskudd, debetkort eller Vipps på nett eller i butikk.

All overførsel av penger til Vinduspesialisten.no via nettsiden www.vinduspesialisten.no skjer via en sikker kryptert forbindelse.

Beløp vil bli trukket fra betalingskort når produkt er bekreftet på lager i form av en ordrebekreftelse fra en av våre selgere.

Opplysningene sendes kryptert, kjennetegnet på dette er at det i leserens statuslinje vises en stengt lås.


3) Informasjon før du gjennomfører bindende bestilling

I tillegg til det som er opplyst i salg og leveringsbetingelsene, vil du på skjermen få disse informasjonene som du kan skrive ut.

Beskrivelse av de varene du har bestilt, med pris i norske kroner inkl. moms.

Total sum som skal betales, med spesifikasjon av eventuelle fraktkostnader og gebyrer.


4) Ordrebekreftelse

Når Vinduspesialisten.no har godkjent din bestilling og betaling, sendes en ordrebekreftelse til deg med e-post.

Ordrebekreftelsen sendes til den mailadressen du har opplyst i forbindelse med bestillingen.

Ordrebekreftelsen inneholder.

Navn på kunde.

Navn og adresse på selger (Vinduspesialisten AS).

Beskrivelse av bestilte varer og pris i NOK inkl. mva.

Total kjøpesum, som skal betales med spesifikasjon av evt. fraktkostnader og gebyrer.

Hvordan betaling er avtalt

Eventuell leveringsadresse.

Ordrenummer.

Angrerettskjema

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


5) Priser

Alle priser på produkter er opplyst i NOK (norske kroner) inkl. mva.

Vinduspesialisten kan når som helst og uten varsel endre prisene.

Du skal betale den prisen som gjelder på bestillingstidspunktet.

Fraktkostnader er avhengig av hvor du bor og hvor mye du kjøper.

Når du har valgt de varene du vil ha og har registrert ditt postnummer, vil du før du avgir din endelige bestilling, kunne se fraktkostnader i produkt- og prisoversikten.

I tilfeller hvor fraktpris i nettbutikken avviker, vil du bli kontaktet av en våre medarbeidere med informasjon om korrekt fraktpris.

Prisen på frakt er oppgitt i NOK inkl. mva.

Vi har ikke mulighet for å selge varer til utlandet.


6) Mål, design, valg av materialer og montering

Oppgitte mål er alltid utvendige karm-mål.

Målene opplyses i bredde x høyde.

Vinduspesialisten.no foretar jevnlig produktutvikling

Vinduspesialisten.no forbeholder seg derfor rett til – når som helst og uten varsel å endre design, detaljkonstruksjoner og materialvalg.

Bestilte varer vil alltid bli utført etter den standard som gjelder for Vinduspesialisten.no sin produksjon på bestillingstidspunktet.

Varer som bestilles på forskjellig tidspunkt, er derfor ikke nødvendigvis produsert på samme måten og derfor ikke alltid helt like.

Angående montering: Det er flere forskjellige måter du kan montere varene fra Vinduspesialisten på.

Den korrekte montering avhenger bl.a. av huset ditt.

Derfor har Vinduspesialisten valgt ikke å levere fullstendig bruksanvisning sammen med varene, men standard montering kan lastes ned på nettsiden vår.


7) Levering og fraktskader

Kjøpte varer fraktes til avtalt leveringsadresse. Kunden er ansvarlig for at fullastet stor lastebil kan kjøre fram til angitt leveringssted.

Hvis kunden ikke er til stede når varene leveres, aksepterer kunden at varene leveres i kundens fravær.

Uansett om kunden er til stede på leveringstidspunktet, regnes leveringen som utført, når varene er losset på avtalt leveringsadresse eller så nærme som mulig.

Hvis det ikke er mulig å kjøre helt fram til leveringsadressen, betraktes levering som fullført når varene er lesset nærmest mulig på leveringsadressen.

Ventetid, unødvendig forlengelse av lossetid eller forgjeves leveringsforsøk som kunden er skyld i, debiteres kunden etter regning fra fraktfirma.

Kunden skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og korrekt antall før det kvitteres for mottakelse.

Er det skader på varene, eller stemmer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet.

Feil som ikke er synlig ved mottakelse må rapporteres innen 7 dager. Hvis ikke, anses produktet som levert feilfritt.


8) Leveringstidspunkt

Levering skjer på det tidspunkt som er avtalt med kunde.

Ved bestilling av lagerførte produkter kan leveringstid variere fra 3-7 virkedager.

Leveringstid på bestilingsvarer kan variere fra 1-8 uker. Ta kontakt med kundeservice for leveringstid på ditt produkt.

Det tas forbehold om force majeure, lockout, transporthindringer, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, og dermed også forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til framstilling av det kjøpte.


9) Annullering og endring av ordre

Informasjon om angrerett

Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Vi sender ut informasjon til alle våre privatkunder, via e-post, rundt angrerettloven og angrerettskjema ved hvert kjøp som foretas hos oss.

Du står selv ansvarlig for å arrangere returfrakt til vårt lager og for å betale de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Ordren skal returneres til det lagersted varene ble sendt ifra.

Ved retur fra kunde til oss står kunden ansvarlig for skader som kan oppstå under transporten.

Ordren skal returneres i originalforpakningen. Ordren skal også returneres i sin helhet. Du har som kunde rett til å undersøke bestillingen du har tatt imot før en eventuell avgjørelse om at angreretten skal benyttes. Undersøkelsen skal gjøres med forsiktighet og skal ikke være mer omfattende enn nødvendig da ordren skal returneres i uforandret stand. Vi kan kreve at du erstatter verdireduksjon som følge av din håndtering av varen(e) som ikke har vært nødvendig eller forsvarlig for å fastslå varen(e)s art, egenskaper og funksjon, jf. angrerettloven § 25. Dersom varen ikke lenger kan bli solgt som ny vil den reduserte verdien tilsvare det objektive inntektstapet vi lider ved å selge varen som brukt, eventuelt kaste den dersom dette er nødvendig.

Pakker sendt mot postoppkrav vil ikke bli løst ut.

Ved levering av varer på mål etter dine spesifikasjoner, såkalt tilvirkningskjøp, er angrerett unntatt etter angrerettloven § 22. Dette innebærer at du ved bestilling godtar at produksjonen av varen(e) begynner før utløpet av angrefristen, slik at levering påbegynnes før 14 dagers angrerett går ut. Velger du likevel å benytte deg av angreretten på varer bestilt på mål (tilvirkningskjøp), før varen(e) er levert, må du betale alle påløpte kostnader til faktisk utført arbeid og medgåtte materialer.

Eksempel på tilvirkningskjøp er innendørs skyvedører, og andre varer som er laget etter kundens egne spesifikasjoner. Andre eksempel kan være vinduer med sprosser og dører med ønsket farge.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf. angrerettloven § 1).

Bruk av angrerett

Angreretten må meldes skriftlig til Vinduspesialisten AS innen 14 dager fra varen(e) og angrerettskjemaet er mottatt av deg. Du må fylle ut og sende angrerettskjemaet til oss på e-post til post@vinduspesialisten.no. Eller via brev til:

Vinduspesialisten AS
Vågsgaten 12
5160 Laksevåg

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottok melding om din beslutning om å benytte angreretten. Vi krediterer det betalingskortet du har betalt ordren med. Vi har rett til å holde tilbake betaling til vi har mottatt varen(e) i sin helhet. 


10) Reklamasjon

Dersom det foreligger synlige feil og/eller mangler ved våre produkter skal det reklameres skriftlig og med bildedokumentasjon.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Produkter som er behandlet eller montert etter mottagelse betraktes som godkjent og akseptert av kunden.

Ved feil eller mangler som oppstår etter varen er levert, men innenfor vanlig reklamasjonsperiode, skal reklamasjon skje umiddelbart og skriftlig, med bildedokumentasjon til Vinduspesialisten

Reklamasjoner, som er vårt ansvar, reparerer vi og/eller gir prisavslag eller erstatter med nye produkter.

Reklamasjonsretten inkluderer ikke hjelp til justering av hengsler, rammer, finpussing og små skår i tre eller plast.

Reklamasjonsretten og garantien bortfaller hvis:

1: Varene ikke er oppbevart tørt og sikkert

2: Umalte vinduer og dører ikke er behandlet både inn-og utvendig senest 14 dager etter leveringstidspunktet, eller de kun er behandlet med fargeløse produkter, med mindre de brukte fargeløse produkter kan dokumenteres å ha samme dekkevne som heldekkende maling.

3: Monteringen ikke er utført korrekt.


11) Erstatning og produktansvar

Kunden kan som utgangspunkt kreve erstatning ifølge norsk lov.

Kunden kan ikke kreve erstatning som overstiger den kjøpte varens verdi.

Vinduspesialisten tar ikke ansvar for skade påført av den solgte varen, på mennesker, ting eller fast eiendom, etter at kunden har mottatt varen.

Vinduspesialisten er ikke ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap. De nevnte begrensningene i Vinduspesialisten sitt ansvar gjelder ikke hvis firmaet har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.


12) Garanti

Garanti som gis av oss eller produsenten, gir deg rettigheter i tillegg til de du allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i din rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.


13) Personvernerklæring

Det er viktig for oss å beskytte kundenes privatliv. De personlige opplysningene du gir oss i forbindelse med bestilling (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnr.) brukes bare til å gjennomføre bestillingen og gis ikke videre til andre.

Alle servere, som brukes til lagring av personlige informasjoner opplyst ved bestilling, er plassert sikkert og sentralt hos Vinduspesialisten AS- eller hos Vinduspesialisten AS IT-partner.

Du kan alltid få opplyst hvilke informasjoner vi har registrert om deg og du kan også kreve å få informasjonene slettet når kjøpet er gjennomført. Du skal bare ta kontakt til Vinduspesialisten.no